ï»?HTML>“不忘初心、牢记使命”主题教育整改进行时å?鄂尔多斯应用技术学é™?/TITLE><META Name="keywords" Content="鄂尔多斯应用技术学é™?通知公告" /> <!--Announced by Visual SiteBuilder 9--> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../../_sitegray/_sitegray_d.css" /> <script language="javascript" src="../../_sitegray/_sitegray.js"></script> <!-- CustomerNO:7765626265723230797847565353574103070000 --> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../../page.vsb.css" /> <script type="text/javascript" src="/system/resource/js/vsbscreen.min.js" id="_vsbscreen" devices="pc|pad"></script> <script type="text/javascript" src="/system/resource/js/counter.js"></script> <script type="text/javascript">_jsq_(1011,'/page.jsp',2548,1571206127)</script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <BODY><LINK rel="stylesheet" type="text/css" href="../../style/style.css"><LINK rel="stylesheet" type="text/css" href="../../style/list.css"><LINK rel="stylesheet" type="text/css" href="../../style/idangerous.swiper.css"><LINK rel="stylesheet" type="text/css" href="../../style/idangerous.swiper.scrollbar.css"><script type="text/javascript" src="../../js/jquery.min.js"></script><script type="text/javascript" src="../../js/koala.min.js"></script><script type="text/javascript" src="../../js/idangerous.swiper.js"></script><script type="text/javascript" src="../../js/jquery.SuperSlide.js"></script><script> window.onload=function() { var left=document.getElementById("left").offsetHeight; var right=document.getElementById("right").offsetHeight; if (parseInt(left)>parseInt(right)) { document.getElementById("right").style.height=document.getElementById("left").offsetHeight+"px"; }else { document.getElementById("left").style.height=document.getElementById("right").offsetHeight+"px"; } } </script><!--top--> <style> #vsb_content_2 .mCon p { text-indent: 2em; font-size: 15px; line-height: 28px; color: #555555;} </style> <DIV class="top"> <DIV class="top_inner"> <UL class="wei"><!--#begineditable contype="" name="图片列表_头部微信" action="" layout="" clone="0" namechanged="0" order="0" ispublic="0" tagname="图片列表_头部微信" viewid="206516" contentviewid="" stylesysid=""--> <script language="javascript" src="/system/resource/js/dynclicks.js"></script> <li> <a title="" onclick="_addDynClicks("wbimage", 1571206127, 30800)" target="_blank"> <img src="../../images/1.png" border="0"> </a> </li> <li> <a title="" onclick="_addDynClicks("wbimage", 1571206127, 30798)" target="_blank"> <img src="../../images/2.png" border="0"> </a> </li> <li> <a title="" onclick="_addDynClicks("wbimage", 1571206127, 30799)" target="_blank"> <img src="../../images/3.png" border="0"> </a> </li> <!--#endeditable--></UL> <DIV style="width: 430px; float: right"> <UL class="shou"><!--#begineditable contype="" name="主页|收藏" action="" layout="" clone="0" namechanged="0" order="1" ispublic="0" tagname="主页|收藏" viewid="206517" contentviewid="" stylesysid=""--> <script language="javascript"> function dosuba206517a() { try{ var ua = navigator.userAgent.toLowerCase(); if(ua.indexOf("msie 8")>-1) { window.external.AddToFavoritesBar(document.location.href,document.title,"");//IE8 }else if(ua.toLowerCase().indexOf("rv:")>-1) { window.external.AddToFavoritesBar(document.location.href,document.title,"");//IE11+ }else{ if (document.all) { window.external.addFavorite(document.location.href, document.title); }else if(window.sidebar) { window.sidebar.addPanel( document.title, document.location.href, "");//firefox } else { alert(hotKeysa206517a()); } } } catch (e){alert("无法自动添加到收藏夹,请使用 Ctrl + d 手动添加");} } function hotKeysa206517a() { var ua = navigator.userAgent.toLowerCase(); var str = ""; var isWebkit = (ua.indexOf('webkit') != - 1); var isMac = (ua.indexOf('mac') != - 1); if (ua.indexOf('konqueror') != - 1) { str = 'CTRL + B'; // Konqueror } else if (window.home || isWebkit || isMac) { str = (isMac ? 'Command/Cmd' : 'CTRL') + ' + D'; // Netscape, Safari, iCab, IE5/Mac } return ((str) ? '无法自动添加到收藏夹,请使用' + str + '手动添加' : str); } function setHomepagea206517a() { var url = document.location.href; if (document.all) { document.body.style.behavior='url(#default#homepage)'; document.body.setHomePage(url); } else if (window.sidebar) { if(window.netscape) { try{ netscape.security.PrivilegeManager.enablePrivilege("UniversalXPConnect"); }catch (e){ alert("该操作被浏览器拒绝,如果想启用该功能,请在地址栏内输入 about:config,然后将项 signed.applets.codebase_principal_support 值该为true"); } } var prefs = Components.classes['@mozilla.org/preferences-service;1'].getService(Components. interfaces.nsIPrefBranch); prefs.setCharPref('browser.startup.homepage',url); } else { alert("浏览器不支持自动设为首页,请手动设置"); } } </script> <li><a href="javascript:setHomepagea206517a()">设为首页</a></li> <li class="flagc"><a onclick="javascript:dosuba206517a();" href="#">加入收藏</a></li> <li style="background:none; padding-left:0;"><a href="#"><img src="../../images/mg.png" /></a></li> <li style="background:none; padding-left:0;"><a href="#">English</a></li> <!--#endeditable--></UL> <DIV class="jin"><!--#begineditable contype="" name="图片列表_今日鄂尔多斯" action="" layout="" clone="0" namechanged="0" order="2" ispublic="0" tagname="图片列表_今日鄂尔多斯" viewid="206518" contentviewid="" stylesysid=""--> <a title="" onclick="_addDynClicks("wbimage", 1571206127, 30801)" target="_blank"> <img src="../../images/shou_12.png" border="0" width="112" height="22"> </a> <!--#endeditable--></DIV></DIV></DIV></DIV><!--logo--> <DIV class="logo"> <DIV class="logo_inner"> <DIV class="logo_inner_left"> <DIV class="logo_left"><A hidefocus href="#" style="hide-focus: true"><IMG src="../../images/01_03.png" style="display: none"></A></DIV> <DIV class="logo_right"><!--#begineditable contype="" name="LOGO" action="" layout="" clone="0" namechanged="0" order="3" ispublic="0" tagname="LOGO" viewid="206519" contentviewid="" stylesysid=""--> <!-- 网站logo图片地址请在本组ä»?内容配置-网站logo"处填å†?--> <a href="../../index.htm" title="鄂尔多斯应用技术学é™?new)"><img src="../../images/01_04.png" width="356" height="80" border="0" alt="鄂尔多斯应用技术学é™?new)" title="鄂尔多斯应用技术学é™?new)"></a><!--#endeditable--></DIV></DIV> <DIV class="logo_inner_right"> <P><A href="">鄂尔多斯应用技术学é™?/A></P> <DIV class="search"><!--#begineditable contype="" name="全文检ç´? action="" layout="" clone="0" namechanged="0" order="4" ispublic="0" tagname="全文检ç´? viewid="206498" contentviewid="" stylesysid=""--><script type="text/javascript"> function _nl_ys_check(){ var keyword = document.getElementById('showkeycode206498').value; if(keyword==null||keyword==""){ alert("请输入你要检索的内容ï¼?); return false; } if(window.toFF==1) { document.getElementById("lucenenewssearchkeyword206498").value = Simplized(keyword ); }else { document.getElementById("lucenenewssearchkeyword206498").value = keyword; } var base64 = new Base64(); document.getElementById("lucenenewssearchkeyword206498").value = base64.encode(document.getElementById("lucenenewssearchkeyword206498").value); new VsbFormFunc().disableAutoEnable(document.getElementById("showkeycode206498")); return true; } </script> <form action="../../search.jsp?wbtreeid=1011" method="post" id="au4a" name="au4a" onsubmit="return _nl_ys_check()" style="display: inline"> <input type="hidden" id="lucenenewssearchkeyword206498" name="lucenenewssearchkeyword" value=""><input type="hidden" id="_lucenesearchtype206498" name="_lucenesearchtype" value="1"><input type="hidden" id="searchScope206498" name="searchScope" value="0"> <div style="font-family:宋体;font-size:14px; background:url(../../images/search_03.jpg) no-repeat ; width:218px; height:35px;"> <input name="showkeycode" id="showkeycode206498" style=" padding-left:10px; width:154px; float:left; line-height:35px; color:#ffffff; height:35px; border:none; background:none;"> <input type="image" src="../../images/fdj_03.png" align="absmiddle" style="cursor: hand;border:none;width:17px; height:17px; margin-right:15px; margin-top:8px; float:right;"> </div> </form><script language="javascript" src="/system/resource/js/base64.js"></script><script language="javascript" src="/system/resource/js/formfunc.js"></script> <!--#endeditable--></DIV></DIV></DIV></DIV><!--nav--> <DIV class="nav"> <DIV class="nav_inner"> <UL> <DIV style="height: 45px; position: relative; left: 0px; z-index: 999; top: 0px"> <DIV class="navBar"><!--#begineditable contype="" name="2019-网站导航" action="" layout="" clone="0" namechanged="0" order="5" ispublic="0" tagname="2019-网站导航" viewid="206545" contentviewid="" stylesysid=""--><UL class="clearFix"> <LI id="home" class="lf re"><a href="../../index.htm" title="首页">首页</a> </LI> <LI class="lf re"><A class="clearFix" href="../../xxgk.htm" title="学校概况"><SPAN class="lf">学校概况</SPAN><IMG class="lf" alt="" src="../../images/sub.png"></A> </LI> <LI class="lf re"><A class="clearFix" href="../../zzjg.htm" title="组织机构"><SPAN class="lf">组织机构</SPAN><IMG class="lf" alt="" src="../../images/sub.png"></A> </LI> <LI class="lf re"><A class="clearFix" href="../../xbsz.htm" title="系部设置"><SPAN class="lf">系部设置</SPAN><IMG class="lf" alt="" src="../../images/sub.png"></A> </LI> <LI class="lf re"><A class="clearFix" href="../../rcpy.htm" title="人才培养"><SPAN class="lf">人才培养</SPAN><IMG class="lf" alt="" src="../../images/sub.png"></A> </LI> <LI class="lf re"><A class="clearFix" href="../../kxyj.htm" title="科学研究"><SPAN class="lf">科学研究</SPAN><IMG class="lf" alt="" src="../../images/sub.png"></A> </LI> <LI class="lf re"><A class="clearFix" href="../../szdw.htm" title="师资队伍"><SPAN class="lf">师资队伍</SPAN><IMG class="lf" alt="" src="../../images/sub.png"></A> </LI> <LI class="lf re"><A class="clearFix" href="../../zsjy.htm" title="招生就业"><SPAN class="lf">招生就业</SPAN><IMG class="lf" alt="" src="../../images/sub.png"></A> </LI> <LI class="lf re"><A class="clearFix" href="../../hzjl.htm" title="合作交流"><SPAN class="lf">合作交流</SPAN><IMG class="lf" alt="" src="../../images/sub.png"></A> </LI> </UL><!--#endeditable--></DIV><script> $(".navBar>ul>li").hover(function(){ $(this).find("ul").slideDown(500); },function(){ $(this).find("ul").slideUp("fast"); }); </script></DIV></UL></DIV></DIV><!--banner--><!--banner--> <DIV class="banner"> <DIV class="banner_inner"> <DIV style="position: absolute"> <DIV id="fsD1" class="focus"> <DIV id="D1pic1" class="fPic"><!--#begineditable contype="" name="banner变换" action="" layout="" clone="0" namechanged="0" order="6" ispublic="0" tagname="banner变换" viewid="206515" contentviewid="" stylesysid=""--><style type="text/css"> ul,li{ padding:0; margin:0; list-style:none;} #flashBoxu_u6_{ width:1168px; height:240px; border:0px solid #EEE; position:relative; margin-left: auto; margin-right: auto;} #flashBoxu_u6_ img{ /*初始不要显示*/ display:none; /*用边框来实现空位,因为margin和paading有时会引起些麻烦*/ border:0px solid #FFF;} #flashBoxu_u6_ ul{ display:none; position:absolute; right:7px; bottom:3px; font:9px tahoma;} #flashBoxu_u6_ ul li{ display:none; float:left; width:12px; height:12px; line-height:12px; margin-right:3px; border:0px solid #999; background:#F0F0F0; text-align:center; cursor:pointer;} #flashBoxu_u6_ ul li.hover{ border-color:red; background:#FFE1E1; color:red;} </style> <script type="text/javascript"> function flashBoxCtrl(o){ this.obj=document.getElementById(o); //这个私有方法虽然写了,但暂时没用åˆ? function addListener(ele,eventName,functionBody){ if (ele.attachEvent){ ele.attachEvent("on"+eventName, functionBody); }else if (ele.addEventListener){ ele.addEventListener("on"+eventName,functionBody, false); }else{ return false; } } //初始åŒ? this.init=function(){ var objImg=this.obj.getElementsByTagName("img"); var tagLength=objImg.length; if (tagLength>0){ var oUl=document.createElement("ul"); oUl.setAttribute("id",o+"numTag"); for (var i=0;i<tagLength;i++){ var oLi=oUl.appendChild(document.createElement("li")); if (i==0){ oLi.setAttribute("class","hover"); //初始化时把第一个设置为高亮 oLi.setAttribute("className","hover"); } //设置标签的数å­? oLi.appendChild(document.createTextNode((i+1))); } this.obj.appendChild(oUl); objImg[0].style.display="block"; //设置标签事件 var oTag=this.obj.getElementsByTagName("li"); for (var i=0;i<oTag.length;i++){ var flag = 0; var temp = 0; var timeout=null; var step = function(){ for (j=0;j<oTag.length;j++){ oTag[j].className=""; objImg[j].style.display="none"; } this.className="hover"; flag = flag>=oTag.length-1?0:flag+1; objImg[flag].style.display="block"; oTag[flag].className = "hover"; timeout = setTimeout(step,4000); }; oTag[i].onmouseover=function(){ for (j=0;j<oTag.length;j++){ oTag[j].className=""; objImg[j].style.display="none"; temp = j; } this.className="hover"; objImg[this.innerHTML-1].style.display="block"; temp = this.innerHTML-1; flag = i; clearInterval(timeout); } oTag[i].onmouseout = function(){ for (j=0;j<oTag.length;j++){ oTag[j].className=""; objImg[j].style.display="none"; } flag = temp; objImg[temp].style.display="block"; oTag[temp].className = "hover"; timeout = setTimeout(step,4000); } if(i==0) { timeout = setTimeout(step,4000); } } } }; //自动滚动的方法还没写 this.imgRoll=function(){}; //生成对象时自动加载init()方法以初始化对象 this.init(); } </script> <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"><tr><td><div id="flashBoxu_u6_"><img src="../../images/17/05/02/16w8w0zohi/15.jpg" border="0" width="1168" height="240" /><img src="../../images/17/05/02/16w8w0zohi/16.jpg" border="0" width="1168" height="240" /><img src="../../images/17/05/02/16w8w0zohi/17.jpg" border="0" width="1168" height="240" /><img src="../../images/17/05/02/16w8w0zohi/18.jpg" border="0" width="1168" height="240" /></div></td></tr></table><SCRIPT language="JavaScript">new flashBoxCtrl("flashBoxu_u6_");</SCRIPT><!--#endeditable--></DIV> <DIV class="fbg" style="display: none"> <DIV id="D1fBt" class="D1fBt"><A hidefocus href="javascript:void(0)" target="_self"><I>1</I></A> <A hidefocus href="javascript:void(0)" target="_self"><I>2</I></A> <A class="current" hidefocus href="javascript:void(0)" target="_self"><I>3</I></A> <A hidefocus href="javascript:void(0)" target="_self"><I>4</I></A> </DIV></DIV><SPAN class="prev"></SPAN><SPAN class="next"></SPAN></DIV></DIV></DIV></DIV><script type="text/javascript"> Qfast.add('widgets', { path: "js/terminator.min.js", type: "js", requires: ['fx'] }); Qfast(false, 'widgets', function () { K.tabs({ id: 'fsD1', //焦点图包裹id conId: "D1pic1", //** 大图域包裹id tabId:"D1fBt", tabTn:"a", conCn: '.fcon', //** 大图域配置class auto: 1, //自动播放 1æˆ? effect: 'fade', //效果配置 eType: 'click', //** 鼠标事件 pageBt:true,//是否有按钮切换页ç ? bns: ['.prev', '.next'],//** 前后按钮配置class interval: 3000 //** 停顿时间 }) }) </script><!-- 代码 结束 --><!--contnet--> <DIV class="con clearFix"><!--å·?-> <DIV class="mainTitle clearFix re" id="conLine"><IMG class="lf" src="../../images/home.png"> <div class="lf clearFix"><!--#begineditable contype="" name="当前位置-2019" action="" layout="" clone="0" namechanged="0" order="8" ispublic="0" tagname="当前位置-2019" viewid="206553" contentviewid="" stylesysid=""--><P class="rt"> 当前位置ï¼? <a href="../../index.htm">首页</a> <SPAN> > </SPAN> <a href="../../tzgg.htm">通知公告</a> <SPAN> > </SPAN> 正文 </P> <!--#endeditable--></div></DIV> <DIV class="mainCon"> <!--#begineditable contype="" name="文章内容-2019" action="" layout="" clone="0" namechanged="0" order="0" ispublic="0" tagname="文章内容-2019" viewid="206557" contentviewid="" stylesysid=""--> <script language="javascript" src="../../_dwr/interface/NewsvoteDWR.js"></script><script language="javascript" src="../../_dwr/engine.js"></script><script language="javascript" src="/system/resource/js/news/newscontent.js"></script><script type="text/javascript">NewsvoteDWR.getNewsLinkUrl(2548,'1571206127','vsb',newsSkip);function newsSkip(data){if(data != ""){window.location.href = data;}}</script><LINK href="/system/resource/style/component/news/content/format2.css" type="text/css" rel="stylesheet"><script language="javascript" src="/system/resource/js/ajax.js"></script><form name="_newscontent_fromname"> <div> <div class="conTitle"> <h3>“不忘初心、牢记使命”主题教育整改进行时å?/h3> <h4></h4> <DIV>å›?文:<B></B>    ç¼–辑ï¼?B>靖治</B>    å®¡æ ¸ï¼?B>刘建</B>    æ¥æºï¼?SPAN>主题教育办公å®? </SPAN>    ç‚¹å‡»æ•°ï¼š<B><script>_showDynClicks("wbnews", 1571206127, 2548)</script></B></DIV> </div> <div id="vsb_content_2"><div class="mCon"><p style="text-align: left; text-indent: 28px;"><span style="font-family: 宋体, SimSun; font-size: 14px;">为深入贯彻《中共教育部党组关于加强新形势下高校教师党支部建设的意见》(教党ã€?017ã€?1号)、《中共教育部党组关于高校教师党支部书记“双带头人”培育工程的实施意见》(教党ã€?018ã€?6号)文件精神,激励综合素质高的教职工从事党务工作,优化党务工作者队伍,学院出台落实党务工作者待遇相关政策,在业绩绩效分配时,将教师党支部党务工作计入工作量,享受相应的津贴补贴待遇。在业绩绩效工资分配指导意见中,明确教师兼职党务工作应计入工作量,教师党支部书记执行300å…?月的绩效津贴ã€?/span></p> <p style="text-align: left; text-indent: 28px;"><strong><span style="font-family: 仿宋; font-size: 21px;"></span></strong><br></p> <p style="text-align: center; text-indent: 28px;"><strong><span style="font-family: 仿宋; font-size: 21px;">“不忘初心、牢记使命”主题教育整改进行时ä¹?/span></strong></p> <p style="text-indent: 28px;"><strong><span style="font-family: 仿宋; font-size: 21px;"><br></span></strong></p> <p style="text-indent: 37px; vertical-align: bottom;"><span style="font-family: 仿宋; font-size: 14px;">为积极贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神,以及全国教育大会、全国高校思想政治工作会议、全国学校思想政治理论课教师座谈会等会议精神,学院在“不忘初心、牢记使命”主题教育中,积极统筹规划、协调推进,制定出台了《三全育人改革实施方案》,对推进三全育人综合改革工作进行了全面部署。领导班子成员认真贯彻落实习近平总书记在思政课教师代表座谈会上的重要讲话精神,为全校学生讲授形势与政策课。组织思政课教师外出学习考察,开阔其视野,提高其综合理论素养和教育教学水平ã€?/span></p> <p style="text-indent: 37px; vertical-align: bottom;"><span style="font-family: 仿宋; font-size: 14px;">同时,为提高全校师生的思想政治理论素养,建立健全学院思想政治工作评价体系,加强思政课课堂教学吸引力和实效性,充分发挥课程思政功能,探索思政课程与课程思政协同联动问题,学院坚持集体备课、听评课、观摩课、教师教学技能比赛等制度,以制度的执行促进教师教学能力提升,进一步发挥教学名师在教学与科研中的“传帮带”示范引领作用。通过班团会、每周升国旗仪式等形式,不断加强对学生的理想信念教育。各系(中心)强化对学生的思想政治引领,通过开展主题演讲比赛、征文比赛、优秀学生宣讲会、国旗下演讲、讲微团课等活动,教育学生深入践行社会主义核心价值观ã€?/span></p> <p style="text-indent: 37px; vertical-align: bottom;"><span style="font-family: 仿宋; font-size: 14px;">通过积极推进思政课教学改革工作,探索实施“专题化教学、项目化实践、多元化考试”综合改革模式,加强思政课课堂教学吸引力和实效性,充分发挥课程思政的功能以及思政课的主渠道、主阵地作用。不断加强科研思政工作,教å¸?项课题获æ‰?020年度自治区高等学校科学技术研究项目ã€?/span><span style="font-family: 仿宋; font-size: 19px;"><br></span></p> <p style="text-indent: 37px; vertical-align: bottom;"><span style="font-family: 仿宋; font-size: 14px;">在新一轮人才培养方案修订中,对专业课程体现思政功能明确作出要求;各专业教师在授课过程中积极挖掘课程中蕴含的思政元素,取得了较好效果ã€?2æœ?日,内蒙古自治区党委副书记、自治区主席布小林深入学院思政理论课堂听课,对思政课堂给予高度评价,称赞学生的良好精神风貌ã€?/span></p> <p style="text-align: left; text-indent: 28px;"><strong><span style="font-family: 仿宋; font-size: 21px;"></span></strong><br></p> <p style="text-align: center; text-indent: 28px;"><strong><span style="font-family: 仿宋; font-size: 21px;">“不忘初心、牢记使命”主题教育整改进行时å…?/span></strong></p> <p style="text-indent: 28px;"><strong><span style="font-family: 仿宋; font-size: 21px;"><br></span></strong></p> <p style="text-align: left; text-indent: 28px;"><span style="font-family: 仿宋;">根据《中共鄂尔多斯应用技术学院委员会关于开展“不忘初心、牢记使命”主题教育的实施方案》(鄂应院党发ã€?019ã€?0号)和《中共鄂尔多斯应用技术学院委员会关于印发侯晨曦同志在学院“不忘初心、牢记使命”主题教育部署大会上的讲话的通知》(鄂应院党发ã€?019ã€?1号)精神ï¼?0月下旬,计划财务处针对核算业务、收费业务和综合管理业务,通过公开征集意见、开展问卷调查和实地调研等方式,深入一线开展财务管理和服务满意度调研ã€?/span></p> <p style="text-align: left; text-indent: 43px;"><span style="font-family: 仿宋; font-size: 14px;">调研中,师生普遍反映现行一卡通管理模式陈旧、设备运行不稳定、充值不便利以及人工充值时间短等突出问题。计财处针对上述问题,第一时间进行核实,立行立改ã€?/span></p> <p style="text-align: left; text-indent: 43px;"><span style="font-family: 仿宋; font-size: 14px;">首先,学院与中国银行鄂尔多斯市分行、内蒙古蒙购电子商务有限公司äº?1æœ?日签订校园一卡通项目三方采购合同,合同金额ä¸?89万元ã€?1æœ?日,召开第一次三方协调会,基本确定校园一卡通实施方案ã€?1æœ?8日,施工方进校施工,预计工期40天ã€?/span></p> <p style="text-align: left; text-indent: 43px;"><span style="font-family: 仿宋; font-size: 14px;">其次,调整人工充值窗口工作时间,将每日上、下午充值时间分别提前半小时,于11æœ?9日开始执行ã€?/span></p> <p style="text-align: left; text-indent: 43px;"><span style="font-family: 仿宋; font-size: 14px;">根据校园一卡通项目规划,项目实施完成后,将打通各个业务系统,实现消费、身份识别一卡通;建设一站式服务大厅,实现自助补卡、现金充值、线上充值、批量发卡、银校圈存、自助查询、虚拟卡应用、无感补助等;构建虚拟化运行环境,在支持卡片的基础上同时支持虚拟卡(二维码识别);构建聚合支付场景,实现微信、支付、银行充值并无感到账,实现微信、支付宝源生码直接付款;实现“以卡代币”并支持多渠道虚拟卡聚合支付,提升师生的支付体验,同时设备提供离线保障措施,实现消费无忧ã€?/span></p> <p style="text-align: left; text-indent: 43px;"><span style="font-family: 仿宋; font-size: 21px;"><br></span></p> <p style="text-align: center; text-indent: 43px;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;"><strong><span style="font-size: 21px;">“不忘初心、牢记使命”主题教育整改进行时ä¸?/span></strong></span></p> <p style="text-indent: 43px;"><br></p> <p style="text-align: left; text-indent: 28px;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">我院离退休教职工党总支äº?019å¹?æœ?日经学院党委研究批准成立,党总支共有党员74名。但党总支自成立以来,一直未成立党支部ã€?/span><br></p> <p style="text-align: left; text-indent: 43px;"><span style="font-family: 宋体, SimSun; font-size: 14px;">为使离退休党员始终“不忘初心、牢记使命”,履行党员职责与义务,继续发挥党员先锋模范作用,积极参加组织生活,2019å¹?1æœ?5日,经学院党委会研究决定,离退休教职工党总支成立离退休教职工第一党支部和第二党支部。第一党支部党å‘?7人,设支委成å‘?名;第二党支部党å‘?7人,设支委成å‘?名ã€?/span></p> <p style="text-align: left; text-indent: 43px;"><span style="font-family: 宋体, SimSun; font-size: 14px;">2019å¹?1æœ?9日,离退休教职工党总支组织党员在东胜校区召开了全体党员大会,选举产生了两个党支部的支部委员,两个党支部分别召开了支委会,选举了支部书记,并进行了委员分工。我院离退休党总支组织机构的健全,将丰富离退休党员的组织生活,使管理实现规范化、制度化,进一步引导离退休党员积极参加组织生活,为学院建设发展建言献策,支持帮助在职同志努力干事创业,推动学院各项工作高质量发展ã€?/span></p> <p style="text-align: left; text-indent: 28px;"><br></p> <p style="text-align: center; text-indent: 28px;"><span style="font-size: 14px;"> <strong><span style="font-size: 21px;">“不忘初心、牢记使命”主题教育整改进行时å…?/span></strong></span></p> <p style="text-indent: 28px;"><span style="font-size: 14px;"><strong><span style="font-size: 21px;"><br></span></strong></span></p> <p style="text-align: left; text-indent: 28px;"><span style="font-size: 14px;"> </span><span style="font-family: 仿宋; font-size: 14px;">随着网络的普及和发展,网络信息技术日趋成为现代人学习、生活和工作的主要信息来源,网络也成为高校教学管理和知识传播的重要手段,是学生除了课堂外最重要的知识获取来源。因此,网络的快速、稳定、安全是信息高速公路的基础ã€?/span></p> <p style="text-align: left; text-indent: 43px;"><span style="font-family: 仿宋; font-size: 14px;">学院有宿舍楼五栋,其ä¸?#8#9#三栋近年来网络故障报修不断增加,可是维修成功率却并不高,经过深入排查发现楼宇内铺设的原有网络线缆老化严重,经常出现大面积网络故障,传输速率也达不到标准要求。其中部分网口经过多次维修后长度余量不足已无法继续维修,损坏率高è¾?3%。经院党委会研究决定,将对这三栋宿舍楼进行网络重新布线改造,以达到优质的传输速率和良好的上网体验。营造高速、稳定、安全的网络环境,解决学生上网难的问题ã€?/span></p> <p style="text-indent: 43px;"><br></p> <p style="text-align: center; line-height: 1.5em; text-indent: 43px; margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;"><strong><span style="font-size: 21px;">“不忘初心、牢记使命”主题教育整改进行时äº?/span></strong></p> <p style="line-height: 1.5em; text-indent: 43px; margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;"><strong><span style="font-size: 21px;"><br></span></strong></p> <p style="line-height: 1.5em; text-indent: 43px; margin-top: 5px;"><span style="font-family: 仿宋; font-size: 14px;">在主题教育过程中,院党委领导深入系部和师生中广泛调研,通过调研发现存在系部(中心)党政联席会议议事规则不完善的问题。各系部(中心)不同程度存在开会随意、决策随便,会议议题未经党政主要负责人共同研究确定,会议未根据议题内容分别由党政主要负责人召集主持等问题ã€?/span></p> <p style="line-height: 1.5em; text-indent: 43px; margin-top: 5px;"><span style="font-family: 仿宋; font-size: 14px;">为了规范健全领导集体议事和决策的机制,学院及时召开党委会研究制定并通过系部(中心)党政联席会议议事规则,规范系部(中心)党政联席会议召开的范围、议题内容的确定、会议召开的程序、会议决议决定的落实等事项。通过议事规则的制定,将达到有力贯彻党的民主集中制,切实做到重要事项集体讨论决定,提高各系部(中心)决策的科学性ã€?/span></p> <p style="text-align: center; line-height: 1.5em; text-indent: 43px; margin-bottom: 5px;"><strong><span style="text-align: justify; font-size: 21px; background-color: white;"><br></span></strong></p> <p style="text-align: center; line-height: 1.5em; text-indent: 43px; margin-bottom: 5px;"><strong><span style="text-align: justify; font-size: 21px; background-color: white;">“不忘初心、牢记使命”主题教育整改进行时å›?/span></strong><strong><span style="text-align: justify; font-size: 21px; background-color: white;"><br></span></strong></p> <p style="line-height: 1.5em; text-indent: 43px; margin-bottom: 5px;"><strong><span style="text-align: justify; font-size: 21px; background-color: white;"><br></span></strong></p> <p style="line-height: 1.5em; text-indent: 43px; margin-bottom: 5px;"><span style="text-align: justify; background-color: white;">为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,全面贯彻落实全国教育大会、全国高校思想政治工作会议、全国学校思想政治理论课教师座谈会精神和《中共中央国务院关于加强和改进新形势下高校思想政治工作的意见》、《高校思想政治工作质量提升工程实施纲要》要求,切实改变我院“十育人、三全育人”体系机制未形成、思想政治工作评价体系还不健全的现状。学院党委会议研究决定,成立“三全育人”综合改革工作领导小组,制定下发《中共鄂尔多斯应用技术学院党委会关于“三全育人”综合改革的实施方案》ã€?/span></p> <p style="background: white; text-align: justify; line-height: 1.5em; text-indent: 43px; margin-bottom: 0px;"><span style="font-size: 14px;">学院“三全育人”综合改革工作领导小组以学院党委书记侯晨曦为组长,党委副书记秦闻苹为常务副组长,领导小组主要对“三全育人”工作进行统筹、决策咨询和评估督导ã€?/span></p> <p style="background: white; text-align: justify; line-height: 1.5em; text-indent: 43px; margin-bottom: 0px;"><span style="font-size: 14px;">《实施方案》聚焦重点任务、重点领域、薄弱环节,强化优势、补齐短板,着力破解学院思想政治工作领域存在的不平衡不充分问题,通过统筹推进课程育人、着力加强科研育人、扎实推动实践育人、深入推进文化育人、创新推动网络育人、大力促进心理育人、切实强化管理育人、不断深化服务育人、全面推进资助育人、积极优化组织育人等“十大育人”举措,健全学院思想政治工作领导体制,完善学院思想政治工作协调机制,创新学院思想政治工作实施体系,加大学院思想政治工作保障力度,推动学院思想政治工作评价管理规范ã€?/span></p> <p style="background: white; text-align: justify; line-height: 1.5em; text-indent: 43px; margin-bottom: 0px;"><span style="font-size: 14px;">通过《实施方案》我院切实把思想政治工作贯穿融入到办学治校、教育教学各个环节,构建内容完善、标准健全、运行科学、保障有力、成效显著的学校思想政治工作体系。系部层面的综合改革要聚焦课程育人、科研育人,把理想信念、价值理念、道德观念的教育与知识传授、能力培养有机结合;充分发挥系部党组织在育人重大事项的政治把关作用,积极发挥党组织、团组织协同育人的组织优势。构建内容完善、标准健全、运行科学、保障有力、成效显著的学院思想政治工作体系,形成“全员全过程全方位”的育人格局,着力将我院学生培养成德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班äº?span style="letter-spacing: 1px; font-size: 14px;">ã€?/span></span></p> <p style="background: white; text-align: justify; line-height: 1.5em; text-indent: 43px; margin-bottom: 0px;"><span style="letter-spacing: 1px; font-size: 14px;"><br></span></p> <p style="text-align: left; line-height: 1.5em; text-indent: 43px;"><span style="font-size: 14px;"></span></p> <p style="text-align: center; line-height: 1.5em; text-indent: 2em;"><br></p> <p style="text-align: center; line-height: 1.5em; text-indent: 2em;"><strong><span style="font-size: 21px;"> â€œä¸å¿˜åˆå¿ƒã€ç‰¢è®°ä½¿å‘½â€ä¸»é¢˜æ•™è‚²æ•´æ”¹è¿›è¡Œæ—¶ä¸?/span></strong></p> <p style="text-align: left; line-height: 1.5em; text-indent: 2em;"><strong><span style="font-size: 21px;"><br></span></strong></p> <p style="text-align: left; line-height: 1.5em; text-indent: 2em;"><span style="font-size: 14px;">2018<span style="font-family: 宋体;">å¹?/span>12<span style="font-family: 宋体;">月,学院康巴什校区、东胜校区办学资源正式合并。通过统筹选拔任用干部,统一人财物配置和教学科研管理,各项事业统筹进行、协调推进,一体化发展的良好局面基本形成。但是,由于党政管理部门、部分公共课教学、教辅单位设在康巴什校区,加之两校区融合之前不同的发展历程、不同的办学类型层次以及不同的办学理念,目前存在两校区教职工思想融合不够的问题ã€?/span></span></p> <p style="text-align: left; line-height: 1.5em; text-indent: 2em;"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">åœ?/span>â€?span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">不忘初心、牢记使å‘?/span>â€?span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">主题教育中,通过问题检视分析,经学院党委研究,采取有力措施进一步促进两校区深度融合。主要工作措施如下:</span></span></p> <p style="text-align: left; line-height: 1.5em; text-indent: 2em;"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">一是全院师生员工要切实树立整体意识、大局意识和两校区</span>â€?span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">一盘棋</span>â€?span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">的理念;</span></span></p> <p style="text-align: left; line-height: 1.5em; text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">二是执行院领导每周二在东胜校区值班办公制度ï¼?/span></p> <p style="text-align: left; line-height: 1.5em; text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">三是机关党总支要开展两校区融合思想专题教育,不断改进机关工作作风;</span></p> <p style="text-align: left; line-height: 1.5em; text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">四是各管理服务部门和有关系部要切实提升主动服务的意识和能力,经常深入东胜校区进行调研、现场办公;</span></p> <p style="text-align: left; line-height: 1.5em; text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">五是各系部(中心)之间要加强沟通和交流,相互学习借鉴,努力提升人才培养质量;</span></p> <p style="text-align: left; line-height: 1.5em; text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">六是全院性的各类会议和教学、科研、党团活动,要统筹在两校区开展;</span></p> <p style="text-align: left; line-height: 1.5em; text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">七是在两校区统筹组织文艺晚会、大型社团活动、体育运动会等各类文体活动;</span></p> <p style="text-align: left; line-height: 1.5em; text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">八是通过相互参观交流、座谈等形式,不断增进两校区师生间的相互了解,提升师生的向心力和凝聚力;</span></p> <p style="text-align: left; line-height: 1.5em; text-indent: 2em;"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">九是实现两校区网络信息资源互联互通,通过办公自动化系统、召开视频会议等形式,切实做到</span>â€?span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">精文减会</span>â€?span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">,简化办事程序,减轻基层负担ï¼?/span></span></p> <p style="text-align: left; line-height: 1.5em; text-indent: 2em;"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">十是组织两校区学生以</span>â€?span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">鄂尔多斯应用技术学院学ç”?/span>â€?span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">的统一身份参加校外各类竞赛、文体活动。在两校区推广使用统一的校园微信公众号,开通共同的校园广播,共同讲å¥?/span>â€?span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">鄂应é™?/span>â€?span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">故事,不断增强学院的知名度和美誉度ã€?/span></span></p> <p style="text-align: left; line-height: 1.5em; text-indent: 2em;"><span style="font-size: 14px;"><span style="color: rgb(49, 49, 49); font-family: 宋体; font-size: 14px;">在学é™?/span><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;">党委统一领导下,党委有关部门与处室系部分工负责,全员协同参与,进一步促进两校区深度融合,充分凝聚和激发全院各方面力量,共同推动各项事业健康快速发展ã€?/span></span></p> <p style="line-height: 1.5em;"><span style="font-size: 14px;"> </span></p> <p style="text-align: left; line-height: 1.5em;">    <span style="font-size: 21px;">              </span></p> <p style="text-align: left; line-height: 1.5em;"><span style="font-size: 21px;"><strong>           â€œä¸å¿˜åˆå¿ƒã€ç‰¢è®°ä½¿å‘½â€ä¸»é¢˜æ•™è‚²æ•´æ”¹è¿›è¡Œæ—¶äº?/strong></span></p> <p style="text-align: left; line-height: 1.5em;"><span style="font-size: 21px;"><strong><br></strong></span></p> <p style="line-height: 1.5em;">针对近期收到的师生们的意见建议,学院主题教育领导小组高度重视,召开专题会议认真研究,并逐项梳理,对存在的问题责成专人负责整改,立行立改,马上整改,迅速有序推进整改工作。具体问题及整改措施如下ï¼?/p> <p style="line-height: 1.5em;">一、教学楼电脑运行慢、多媒体投影不清晰的问题</p> <p style="line-height: 1.5em;">为了从根本上改善我院教学楼电脑运行慢、多媒体投影不清晰的问题ï¼?月份,学院已统一采购了教学设备的相关配件,对康巴什校区主教和东阶的电脑、投影等多媒体设备进行了维修,确保了教学效果。东胜校区的教学设备老化严重,经论证已没有维修价值,考虑全部更新。目前教务处正在调研和推进,下一步将在全院范围内建设智慧教室,现部分智慧黑板正在履行政府采购招投标程序,智慧化视频总控室正在规划中。为了给广大教师提供一个温馨舒适的课间休息场所,学院目前正在对条件较差的教师休息室进行改造,不日即可使用ã€?/p> <p style="line-height: 1.5em;">二ã€?019å¹?月大学英语四六级监考费未发放问é¢?/p> <p style="line-height: 1.5em;">由于学院银行账户变更,内蒙古大学将鄂尔多斯学院学生大学英语四六级监考费拨付到原银行帐户,导è‡?019å¹?月大学英语四六级监考费未能及时发放。现经财务处积极协商,已将该费用转入鄂尔多斯应用技术学院现用账户,并开始履行财务程序,近日即可发放ã€?/p> <p style="line-height: 1.5em;">三、财务报销手续繁复的问é¢?/p> <p style="line-height: 1.5em;">近期,学院计划财务处针对财务管理、业务办理及综合服务广泛征求意见,对征求到的意见进行认真分析综合研判,提出提升服务质量改进工作的措施如下ï¼?/p> <p style="line-height: 1.5em;">(一)有意见反馈,报销费用时使用微信支付还需提供无POS机证明,手续繁复ã€?/p> <p style="line-height: 1.5em;">经集体讨论、综合研判,决定在今后报销中,凡微信支付、支付宝支付提供账单详情即可,不再附无POS机证明ã€?/p> <p style="line-height: 1.5em;">(二)有意见反馈科研经费报销时,每次都需附“计划任务书”,手续繁琐ã€?/p> <p style="line-height: 1.5em;">立查立改。通过集体讨论、综合研判,决定今后在报销单上标明项目名称、级别、项目负责人等信息,不再附计划任务书ã€?/p> <p style="line-height: 1.5em;">(三)有意见反馈财务服务质量有待提高,存在信息沟通不畅等问题ã€?/p> <p style="line-height: 1.5em;">立行立改。每周例会时间,财务处对工作人员进行职业道德教育和服务意识提升教育,强调财务人员要联系工作实际,认真检视自我,进一步提高服务水平。同时,设立意见箱,及时收集各类意见和建议,建立微信工作群,及时解答相关业务问题ã€?/p> <p style="line-height: 1.5em;"> </p> <p style="text-align: center; line-height: 1.5em;"><span style="font-size: 21px;"><strong>“不忘初心、牢记使命”主题教育整改进行时一</strong></span></p> <p style="line-height: 1.5em;"><span style="font-size: 21px;"><strong><br></strong></span></p> <p style="line-height: 1.5em;">近日,针对学生提出的对学院管理方面的意见建议:如学生餐厅就餐条件拥挤用时长;宿管人员工作方式方法不当;学校领导和老师应在禁烟上给学生做出表率作用等问题,学院主题教育领导小组高度重视,围绕“强化宗旨意识,立德树人,为党育人,为国育才”,找差距,抓落实,召开专题会议认真研究,逐项梳理对照,对存在的问题责成专人负责整改,对学生的合理化建议予以采纳,并且举一反三,立行立改,马上整改ã€?/p> <p style="line-height: 1.5em;">一、切实从服务师生角度出发,高度重视师生餐饮工作,满足师生的饮食需求。尊重少数民族的饮食习惯,清真餐厅新招聘厨师并增加饭菜品种;同时在餐厅二楼西侧增加售饭窗口,缓解就餐高峰期用餐紧张现象;领导干部带头餐厅陪餐、体验用餐情况,随时和学生沟通交流,发现问题及时解决,努力营造温馨、和谐的用餐环境ã€?/p> <p style="line-height: 1.5em;">二、加强对宿管人员的培训与管理。对涉及此事的宿管已进行严肃批评教育。开展专题培训,进一步提高宿管人员依法依规的管理意识,进一步明确宿管人员的职能职责,本着管理育人的理念管理学生。持续深入推进“四联四示范”活动,领导、党员教师深入宿舍,全面了解学生学习、生中的困难与问题,切实解决涉及学生切身利益问题ã€?/p> <p style="line-height: 1.5em;">三、全力打造文明校园。学院对建设“无烟校园”已经作出安排,要求全院师生员工不得在校园内吸烟,特别是学校领导和教职工率先执行。加强门卫管理,禁止学生在校内骑行电动车消除各种安全隐患;要求教职工安全驾驶,规范车辆停放,不乱停乱放,师生齐心协力打造文明、和谐、干净、安全的校园环境ã€?/p></div></div><div id="div_vote_id"></div> <ul class="subCon"> <li class="prev"> <a href="2771.htm" class="clearFix"> <b class="lf">上一篇:</b> <span class="lf">关于对拟任干部进行公示的公告</span> </a> </li> <li class="next"> <a href="2725.htm" class="clearFix"> <b class="lf">下一篇:</b> <span class="lf">鄂尔多斯应用技术学é™?019年公开引进高层次人才递补人员公示公告</span> </a> </li> </ul> </div> </form><!--#endeditable--> </div></div> <!--版权上部二维ç ?-> <DIV class="shen"> <DIV class="shen_inner"> <DIV class="shen_inner_l"> <UL class="shi"><script type="text/javascript">document.write(unescape("%3Cspan id='_ideConac' %3E%3C/span%3E%3Cscript src='http://dcs.conac.cn/js/07/136/0000/60883817/CA071360000608838170001.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script></UL><!--#begineditable contype="" name="文本框_底部分校地址" action="" layout="" clone="0" namechanged="0" order="9" ispublic="0" tagname="文本框_底部分校地址" viewid="206495" contentviewid="" stylesysid=""--><script language="javascript" src="/system/resource/js/news/mp4video.js"></script> <p>康巴什校区:内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什åŒ?nbsp;  é‚®ç¼– 017000<br>东胜校区:鄂尔多斯市东胜区科技教育创业å›?nbsp;  é‚®ç¼– 017099<br></p><!--#endeditable--></DIV> <DIV class="shen_inner_r"> <UL class="lian"><!--#begineditable contype="" name="链接列表_网站地图" action="" layout="" clone="0" namechanged="0" order="10" ispublic="0" tagname="链接列表_网站地图" viewid="206496" contentviewid="" stylesysid=""--><script language="javascript" src="/system/resource/js/openlink.js"></script> <LI class="flagc"><a href="http://www.htszlsw.com/jgsz.htm" title="http://www.htszlsw.com/jgsz.htm" onclick="_addDynClicks("wburl", 1571206127, 28237)">网站地图</a></li> <LI><a href="*" title="电话0477-8591388" onclick="_addDynClicks("wburl", 1571206127, 28238)">联系我们</a></li> <!--#endeditable--></UL> <DIV class="clear"></DIV> <UL class="er"><!--#begineditable contype="" name="图片列表_底部二维ç ? action="" layout="" clone="0" namechanged="0" order="11" ispublic="0" tagname="图片列表_底部二维ç ? viewid="206497" contentviewid="" stylesysid=""--> <li> <a title="扫一æ‰?关注微信公众号码" onclick="_addDynClicks("wbimage", 1571206127, 30802)" target="_blank"> <img src="../../images/weixin.jpg" border="0"> </a> </li> <li> <a title="扫一æ‰?关注学院新浪微博" onclick="_addDynClicks("wbimage", 1571206127, 30803)" target="_blank"> <img src="../../images/weibo.png" border="0"> </a> </li> <li> <img src="../../images/di_er_14.png" border="0"> </li> <!--#endeditable--></UL></DIV></DIV></DIV><!--底部版权--> <DIV class="foot"> <DIV class="foot_inner"><!--#begineditable contype="" name="版权" action="" layout="" clone="0" namechanged="0" order="12" ispublic="0" tagname="版权" viewid="206520" contentviewid="" stylesysid=""--><!-- 版权内容请在本组ä»?内容配置-版权"处填å†?--> <p>版权所有:鄂尔多斯应用技术学é™? è’™ICPå¤?7003790å?    <a class="bz" target="_blank" style="background: url(images/bz.png) no-repeat left center; color: #ffffff; padding-left: 25px">蒙公网安å¤?15060302000168å?/a></p><!--#endeditable--></DIV></DIV> <DIV></DIV> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body></HTML>